infosec & CSR

Naše závazky v oblasti bezpečnosti informací a udržitelného rozvoje jsou pevně ukotveny v hodnotách naší společnosti.

Soustředíme se na ochranu dat a informací tak, abychom udrželi vysokou úroveň jejich zabezpečení. Zároveň se aktivně angažujeme ve snaze dosáhnout udržitelného a odpovědného podnikání, které respektuje potřeby našeho prostředí a společnosti jako celku.

BEZPEČNOST
INFORMACÍ
NA MAXIMUM

Jak vyplývá i z našeho BOWTIE kodexu, zabezpečení informací a řádné nakládání s nimi bereme velmi vážně a striktně dodržujeme veškeré normy, které zvyšují informační bezpečnost našeho podnikání a snižují míru kybernetického rizika. V dnešní digitální době je totiž bezpečnost dat téměř esenciálním standardem, bez kterého se žádná moderní společnost neobejde.

BEZPEČNOST INFORMACÍ NA MAXIMUM

TISAX®, Awareness program
a optimalizace kontrol

Neustále pracujeme na tom, abychom naše IT technologie, interní systémy zabezpečení, jakož i procesy řízení a kontrol, optimalizovali a byli schopni co nejefektivněji reagovat na neustále se měnící hrozby v oblasti ochrany a zabezpečení dat.

Implementovali jsme do naší společnosti kontinuální awareness program, který zvyšuje všeobecné povědomí o aktuálních rizicích. Všichni naši zaměstnanci a spolupracovníci jsou navíc pravidelně proškolováni v oblastech informační bezpečnosti i pravidel ochrany osobních údajů, tak abychom společnými silami dokázali vždy zajistit systém celkové ochrany informací špičkové úrovně.

Náš závazek dodržovat výše uvedené principy pak mimo jiné dokládá i úspěšná certifikace standardu TISAX® (Trusted Information Security Assessment Exchange) vycházející z norem ISO/IEC 27001 a 27002, který naše společnost BOWTIE získala právě v oblastech informační bezpečnosti a ochrany osobních údajů.

ODPOVĚDNOST A
UDRŽITELNOST

Jak moc to může znít jako klišé, v BOWTIE si uvědomujeme odpovědnost za své činy a za udržitelný rozvoj. Při plánování a uskutečňování našich projektů proto bereme v úvahu náš dopad na životní prostředí i prostředí kolem nás. I to je důvod, proč se neustále snažíme vzdělávat nejen v tom, co děláme, ale i v tom, jak zmírnit následky toho, co děláme. Tyto nabyté zkušenosti čerpáme a sdílíme v rámci Asociace Společenské Odpovědnosti, největší iniciativy společenské odpovědnosti (CSR), a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v Česku, které jsme současně hrdým členem.

ODPOVĚDNOST A UDRŽITELNOST

Zde naleznete několik pravidel, která jsme si společně nastavili, aby se naše počínání stalo co nejudržitelnějším:

Eventy jsou především o emocích a live-experience. Dnešní technologie nám však dávají prostředky, jak dosáhnout stejného, respektive podobného výsledku, ale při tom minimalizovat naši společnou uhlíkovou stopu. Při plánování každého projektu se proto snažíme co nejvíce využít těchto technologií, a pokud to koncept akce dovolí, setkávání hostů přesunout do online světa. Většina z nás však preferuje setkávání a emoce v reálném světě, proto i zde se snažíme s klienty vytvářet takový program, který bude mít i společenský přesah.

Snažíme se, aby se co nejvíce odpadu z eventu recyklovalo a aby se minimalizovalo množství odpadu vyprodukovaného eventem. Recyklát se snažíme často využít pro další projekty. Dalším krokem je upcyklace vyrobených produktů, které se snažíme naučit i naše klienty, zároveň se tím snižuje finanční zátěž pro klienta. V rámci akcí vždy vytváříme plán pro řešení a třídění odpadu, který máme nastavený i v agentuře. U cateringových společností preferujeme takové, které mají propracovanou strategii zero-waste.

Na svých akcích se snažíme využívat ekologické materiály, jako jsou bioplastové kelímky, papírové tašky, dřevěné předměty nebo již jednou recyklované materiály. Těchto materiálů se snažíme využívat i pro výzdobu a dekorace eventu. Místo tisku plakátů, letáků a bannerů upřednostňujeme šetrné technologie, jako je digitální obsah a marketing.

Efektivně využíváme energie během eventu a snažíme se využívat co nejvíce ekologických zdrojů. V případě outdoorových eventů to jsou mobilní solární panely nebo vodíkové generátory. V rámci indoorových akcí upřednostňujeme energeticky šetrné lokace a lokace s certifikátem ISO 20121.

V případě, že event nelze uspořádat v hybridním nebo full-online režimu, snažíme se pro přepravu hostů využívat ekologickou dopravu, jako je veřejná doprava, sdílená doprava nebo kola. Akce plánujeme v blízkosti veřejné dopravy a v rámci plánování a registrace mají naši hosté vždy možnost výběru. Podobně smýšlíme i v agentuře. Snažíme se omezit zbytečné přesuny během stavby eventů a schůzky s klienty pořádáme většinou v online režimu.

Podporujeme lokální průmysl a služby, například lokální potraviny pro catering, lokální firmy pro dodávky a personál nebo lokální výrobce dárků a upomínkových předmětů. Vždy upřednostňujeme dodavatele, kteří se zaměřují na ekologické a udržitelné praktiky.

V rámci našeho přístupu se snažíme informovat zákazníky a partnery o svých udržitelných praktikách a učit je, jak sami mohou být ekologičtější při plánování a uskutečňování eventů. Sami jsme členy Asociace společenské odpovědnosti a Českého cirkulárního hotspotu, kde se snažíme sdílet nabyté zkušenosti a sbírat nové informace a přístupy.

V BOWTIE máme dlouhodobý plán pro zlepšování své udržitelnosti, který pravidelně vyhodnocujeme a hledáme další alternativy. K odpovědnému přístupu motivujeme i naše kolegy, kteří se sami podílejí na utváření interních pravidel.

Eventy jsou především o emocích a live-experience. Dnešní technologie nám však dávají prostředky, jak dosáhnout stejného, respektive podobného výsledku, ale při tom minimalizovat naši společnou uhlíkovou stopu. Při plánování každého projektu se proto snažíme co nejvíce využít těchto technologií, a pokud to koncept akce dovolí, setkávání hostů přesunout do online světa. Většina z nás však preferuje setkávání a emoce v reálném světě, proto i zde se snažíme s klienty vytvářet takový program, který bude mít i společenský přesah.

Snažíme se, aby se co nejvíce odpadu z eventu recyklovalo a aby se minimalizovalo množství odpadu vyprodukovaného eventem. Recyklát se snažíme často využít pro další projekty. Dalším krokem je upcyklace vyrobených produktů, které se snažíme naučit i naše klienty, zároveň se tím snižuje finanční zátěž pro klienta. V rámci akcí vždy vytváříme plán pro řešení a třídění odpadu, který máme nastavený i v agentuře. U cateringových společností preferujeme takové, které mají propracovanou strategii zero-waste.

Na svých akcích se snažíme využívat ekologické materiály, jako jsou bioplastové kelímky, papírové tašky, dřevěné předměty nebo již jednou recyklované materiály. Těchto materiálů se snažíme využívat i pro výzdobu a dekorace eventu. Místo tisku plakátů, letáků a bannerů upřednostňujeme šetrné technologie, jako je digitální obsah a marketing.

Efektivně využíváme energie během eventu a snažíme se využívat co nejvíce ekologických zdrojů. V případě outdoorových eventů to jsou mobilní solární panely nebo vodíkové generátory. V rámci indoorových akcí upřednostňujeme energeticky šetrné lokace a lokace s certifikátem ISO 20121.

V případě, že event nelze uspořádat v hybridním nebo full-online režimu, snažíme se pro přepravu hostů využívat ekologickou dopravu, jako je veřejná doprava, sdílená doprava nebo kola. Akce plánujeme v blízkosti veřejné dopravy a v rámci plánování a registrace mají naši hosté vždy možnost výběru. Podobně smýšlíme i v agentuře. Snažíme se omezit zbytečné přesuny během stavby eventů a schůzky s klienty pořádáme většinou v online režimu.

Podporujeme lokální průmysl a služby, například lokální potraviny pro catering, lokální firmy pro dodávky a personál nebo lokální výrobce dárků a upomínkových předmětů. Vždy upřednostňujeme dodavatele, kteří se zaměřují na ekologické a udržitelné praktiky.

V rámci našeho přístupu se snažíme informovat zákazníky a partnery o svých udržitelných praktikách a učit je, jak sami mohou být ekologičtější při plánování a uskutečňování eventů. Sami jsme členy Asociace společenské odpovědnosti a Českého cirkulárního hotspotu, kde se snažíme sdílet nabyté zkušenosti a sbírat nové informace a přístupy.

V BOWTIE máme dlouhodobý plán pro zlepšování své udržitelnosti, který pravidelně vyhodnocujeme a hledáme další alternativy. K odpovědnému přístupu motivujeme i naše kolegy, kteří se sami podílejí na utváření interních pravidel.