Jak
pracujeme

Jasně definované a nastavené procesy jsou klíčem k úspěchu.

Jsme připraveni na jakoukoliv situaci. Zde je několik příkladů našich procesů a nástrojů, které používáme v rámci agentury, ve spolupráci s Vámi – naším klientem.

Časová osa projektu

Základ projektové fáze. Definované odpovědnosti pro každou část projektu, se všemi relevantními daty, která mají vliv na přípravu a vývoj, se všemi kroky, které je potřeba pokrýt. Vysokou pozornost věnujeme našemu time managementu, tedy dodržování časového harmonogramu a stanovených termínů.

Zápisy ze schůzky

Z každé schůzky, jen chvilku po jejím ukončení, obdržíte podrobný zápis, obsahující poznámky ze schůzky se stanovenými úkoly, lhůtami, osobami zodpovědnými za jejich provedení a s vyznačenými rozhodnutími, která byla učiněna.

Komunikační nástroje

Používáme vlastní online zabezpečenou platformu pro sdílení – pro všechny relevantní materiály, které si musíme denně vyměňovat, jako například časový harmonogram projektu, rozpočet, různé podklady a data. Pro rychlejší komunikaci rádi pracujeme i s aplikacemi, jako je Slack či Whatsapp.

Kapacity a reference

Vždy se ujišťujeme, že jsme nejen my, ale i případní dodavatelé ověřili své dostupné kapacity a že jsme schopni službu poskytnout ve stanoveném termínu, rozsahu a kvalitě. U externích dodavatelů důkladně kontrolujeme dostupné reference a ověřujeme je.

Podpora týmu

Můžete se na nás spolehnout. Připravíme pro vás všechny potřebné podklady nebo smlouvy, kdykoliv o to požádáte. S námi jste na bezpečné straně i se všemi právními požadavky, protože máme interního compliance kolegu, který je vždy ochotný pomoci.

Věříme, že díky správně nastaveným procesům a díky našim předchozím zkušenostem jsme pro Vás vhodným partnerem. Proč byste si měli ale vybrat právě nás?

In-house kapacity

S námi máte obrovskou výhodu, jsme schopni poskytovat celou řadu služeb přímo z vlastních zdrojů:

  • Komplexní marketingová strategie
  • Grafický a motion design
  • Aplikace a vývoj webu
  • Copywriting, sociální sítě a PR
  • Komunikační a mediální kampaně
  • Event marketing
  • Vzdělávání
  • Foto a video
  • Produkce a tisk
  • GDRP a compliance

Kreativa a důraz na detail

Nebýt kreativní znamená v agenturním světě velký problém. Marketing je dneska o vizuálnu, estetice, příběhu a hlubším smyslu. V BOWTIE se na kreativě podílíme společně, protože jakýkoliv input podporuje rozvoj kreativních myšlenek. Vždy dbáme na to, aby ona myšlenka měla přesah a abychom nevykrádali své nápady a neopakovali se. Důraz dáváme především na estetiku, dodržování CI manuálů a především na detail.

Flexibilita

Jsme připraveni na jakoukoliv změnu, i tu na poslední chvíli. Rychlá adaptace na mimořádné situace a zvládání stresových situací, souvisejících s přípravou projektu, vede k hledání nejefektivnějšího a nejlepšího řešení. Samozřejmě dle Vašich očekávání a potřeb či dle potřeb Vašich zákazníků, vždy s ohledem na Vaši značku.

Komunikace

Vše je o komunikaci. Komunikovat je třeba, i když se jedná o ne zrovna příjemné téma. Naše komunikace je vždy otevřená a splňuje veškeré nastavené standardy. Sdílíme co nejvíce informací se všemi zapojenými subjekty, které ji potřebují k výkonu své práce. Dovnitř i ven – znáte to.

Znalost korporátního prostředí

I když jsme „pouze” agentura z Holešovic, orientujeme se v korporátním prostředí velkých nadnárodních společností, včetně znalostí různých schvalovacích a nákupních procesů, dokumentací a striktního dodržování korporátní identity a etiky. Díky mnoha realizovaným projektům jsme si vědomi vysokých standardů velkých korporací a přijímáme je téměř za vlastní.