Na čem si zakládáme

Ať už se náš BOWTIE svět může zdát sebevíce dokonalým a přirozeným, i my máme své zásady, které ctíme a respektujeme.

Stejně jako každá rodina má svá nepsaná pravidla, i my sdílíme jisté hodnoty a vize, na kterých si zakládáme.

Kombinace přátelství
a pracovního nasazení

BOWTIE není typická firma ani klasická agentura. BOWTIE je tak trochu životní styl. Kdo je součástí týmu, má svou práci zkrátka rád. Kolektiv, zážitky, projekty, kamarádství, to vše člověka přinutí práci dělat ještě o level lépe nebo se o to alespoň pokusit.

Díky skvělému týmu schopných lidí se nikdo z nás nemusí bát, že by si s něčím neporadil. Vždycky je na koho se obrátit. Na toho, kdo má potřebné znalosti, kontakty nebo prostředky k úspěšnému dokončení projektu. I to je důvod, proč je BOWTIE odlišné od mnohých společností, a kombinace přátelství a pracovního nasazení, jaké zde funguje, je vzorec pro perfektní spolupráci a jedinečné výsledky.

KODEX
BOWTIE

Naše firemní kultura je posazena na čtyřech hlavních pilířích: spolupráce, vstřícnost, pozitivita a kreativita. Náš kodex je pro změnu postaven na uznání, že vše, co v souvislosti s naší prací děláme, by mělo být a bude posuzováno dle nejvyšších možných standardů etického obchodního chování.

BOWTIE kodex v podstatě definuje to, co je pro nás správné a nesprávné, jaké jsou naše hodnoty a zásady a jak je uplatňovat v praxi. Tyto zásady jsou zaměřeny na práva a dobré jednání se zákazníky, dodavateli, kolegy a širší společností. Primárním cílem tohoto kodexu je tvořit agenturu, která je zodpovědná, transparentní a snaží se vytvářet pozitivní dopad na své okolí. Tyto naše principy jsou kontinuálně vylepšovány a aktualizovány, aby odpovídaly aktuálním potřebám a výzvám.

Pověst naší společnosti, ve kterou mohou naši klienti a obchodní partneři věřit, je naším nejcennějším aktivem. Proto neustále dbáme na to, abychom si tuto důvěru udržovali. Svou odpovědnost za dodržování zákonů bereme velmi vážně a od každého z našich kolegů vyžadujeme, aby dodržoval veškeré platné právní normy, jakož i veškeré profesní zvyklosti v oboru našeho podnikání.

Zavázali jsme se k bezpečnému, zdravému pracovnímu prostředí bez násilí. Chování, které představuje riziko pro bezpečnost, zdraví a zabezpečení našich lidí nebo našich partnerů, není přípustné. V BOWTIE striktně zakazujeme diskriminaci, obtěžování a šikanu v jakékoli formě. Všechny podněty neprodleně a důkladně šetříme a přijímáme důrazná opatření, která efektivně takovému chování zabraňují.

Důsledně dbáme na to, abychom se ani my, jako společnost, ani jednotliví členové našeho týmu při výkonu své činnosti nedostali do střetu zájmu. Pokud se tak stane, máme nastavena jasná pravidla pro to, jak v dané situaci postupovat, aby nedošlo k újmě klientů, partnerů ani samotné společnosti.

Pro veškerá data, včetně osobních údajů, máme nastavena přísná pravidla, jak je bezpečně zpracovávat a jak s nimi manipulovat. Se stejnou pečlivostí, s jakou nakládáme s důvěrnými informacemi BOWTIE, ochraňujeme i informace získané od našich klientů a partnerů.

Finanční integrita a fiskální odpovědnost jsou základními aspekty profesionálního podnikání. Neustále kontrolujeme, že peněžní prostředky svěřené nám klienty na realizaci projektů vynakládáme minimálně stejně účelně a efektivně jako naše vlastní zdroje. Dbáme na to, aby naše finanční záznamy byly vždy úplné a splňovaly veškeré právní, účetní a daňové požadavky.

Vždy vítáme relevantní zpětnou vazbu od našich klientů, obchodních partnerů, stejně jako podněty ke zlepšení z vlastních řad, které rádi využíváme k tomu, abychom naše podnikání neustále zdokonalovali. Součástí tohoto procesu jsou i jasně nastavená pravidla pro hlášení porušení interních/právních norem a pro vnitřní audit.

Pověst naší společnosti, ve kterou mohou naši klienti a obchodní partneři věřit, je naším nejcennějším aktivem. Proto neustále dbáme na to, abychom si tuto důvěru udržovali. Svou odpovědnost za dodržování zákonů bereme velmi vážně a od každého z našich kolegů vyžadujeme, aby dodržoval veškeré platné právní normy, jakož i veškeré profesní zvyklosti v oboru našeho podnikání.

Zavázali jsme se k bezpečnému, zdravému pracovnímu prostředí bez násilí. Chování, které představuje riziko pro bezpečnost, zdraví a zabezpečení našich lidí nebo našich partnerů, není přípustné. V BOWTIE striktně zakazujeme diskriminaci, obtěžování a šikanu v jakékoli formě. Všechny podněty neprodleně a důkladně šetříme a přijímáme důrazná opatření, která efektivně takovému chování zabraňují.

Důsledně dbáme na to, abychom se ani my, jako společnost, ani jednotliví členové našeho týmu při výkonu své činnosti nedostali do střetu zájmu. Pokud se tak stane, máme nastavena jasná pravidla pro to, jak v dané situaci postupovat, aby nedošlo k újmě klientů, partnerů ani samotné společnosti.

Pro veškerá data, včetně osobních údajů, máme nastavena přísná pravidla, jak je bezpečně zpracovávat a jak s nimi manipulovat. Se stejnou pečlivostí, s jakou nakládáme s důvěrnými informacemi BOWTIE, ochraňujeme i informace získané od našich klientů a partnerů.

Finanční integrita a fiskální odpovědnost jsou základními aspekty profesionálního podnikání. Neustále kontrolujeme, že peněžní prostředky svěřené nám klienty na realizaci projektů vynakládáme minimálně stejně účelně a efektivně jako naše vlastní zdroje. Dbáme na to, aby naše finanční záznamy byly vždy úplné a splňovaly veškeré právní, účetní a daňové požadavky.

Vždy vítáme relevantní zpětnou vazbu od našich klientů, obchodních partnerů, stejně jako podněty ke zlepšení z vlastních řad, které rádi využíváme k tomu, abychom naše podnikání neustále zdokonalovali. Součástí tohoto procesu jsou i jasně nastavená pravidla pro hlášení porušení interních/právních norem a pro vnitřní audit.

Brand
bowtie

Stejně jako nám vždy záleželo na vizibilitě a respektu ke značce našich klientů, i BOWTIE brand se pro nás stal něčím, co se nazývá lovebrand. Brand zkrátka symbolizuje to, čím daná společnost je. A v případě, že se ztotožňujete s tím, co daná firma dělá nebo jaké hodnoty reprezentuje, projektujete si toto vše do dané značky.

A i možná proto hodně z nás chodí do office v našem merch oblečení nebo jej nosí ve volném čase. I proto jsme založili vlastní kapelu, která se nazývá BT BAND, a po večerech si ve skladu zkoušíme natrénovat největší hudební šlágry, abychom své kolegy následně mohli oslňovat na BOWTIE teambuildinzích. I proto každý rok vymýšlíme speciální BOWTIE dárky pro naše klienty, aby i oni měli trochu z našeho spiritu.

Jsme zkrátka pyšní na našeho motýlka a hrdě jej reprezentujeme všude, kde je to možné. Doma i v cizině.

BOWTIE Band